EN
> Home > Nieuws > Archeologisch onderzoek Stationsstraat afgerond

Archeologisch onderzoek Stationsstraat afgerond

Van 6 tot en met 13 juli heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de Stationsstraat in Maastricht. Gemeente Maastricht, Arcadis Nederland B.V. en enkele vrijwilligers hebben het onderzoek uitgevoerd.

Tijdens vooronderzoek in de Stationsstraat, dat in februari 2015 is gedaan, werden tussen de resten van 18de eeuwse vestingwerken, sporen van Romeinse handwerkersactiviteiten aangetroffen. De archeologische resten tonen aan dat er tot aan het station Romeinse bewoning moet zijn geweest aan het einde van de 2de-3de eeuw na Chr.

Deze week zijn er opnieuw diverse sporen aangetroffen. Zo zijn er onder andere musketkogels gevonden (vermoedelijk uit de 18de eeuw), Romeinse potscherven, oventjes uit de Romeinse tijd en munten. Een van de munten is uit de tijd van keizer Constantinus (306-337 na Chr.). Onder het Romeinse niveau is handgevormd aardewerk aangetroffen, mogelijk nog van voor de Romeinse tijd.

Archeoloog Timo Vanderhoeven: “Vorig jaar waren we aangenaam verrast toen we de Romeinse nederzetting aantroffen. Het onderzoek van de afgelopen week heeft opnieuw mooie vondsten en sporen opgeleverd. Waaronder drie Romeinse kuiloventjes die vermoedelijk zijn gebruikt om metaal te bewerken. Onderzoek van de monsters uit de oventjes kan hier mogelijk antwoord op geven”.

Alle vondsten worden de komende weken schoongemaakt en onderzocht bij Centre Ceramique. Na onderzoek kan met meer zekerheid worden gezegd hoe oud de vondsten zijn, waar ze vandaan komen en waarvoor ze zijn gebruikt.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.