EN
> Home > Nieuws > Fietsgebruik tijdens bouw

Fietsgebruik tijdens bouw

Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling is het van groot belang dat de openbare ruimte rondom het station leefbaar en veilig blijft. Van en naar het station wordt veel gefietst, ook tijdens de bouw. Speciaal voor fietsers heeft het college daarom een aantal maatregelen getroffen. Zo komen er extra stallingen in de Stationsstraat, vindt een weesfietsactie plaats om te zorgen voor voldoende stallingsmogelijkheden en zal rondom het station streng worden gecontroleerd op hinderlijk en foutief gestalde fietsen.

Voldoende stallingsmogelijkheden

Tijdens de gehele bouwperiode wordt in alle aanrijdrichtingen gezorgd voor voldoende fietsenstallingmogelijkheden. Er komen tijdelijk extra fietsrekken voor 200 fietsen in de middenberm van de Stationsstraat. De bewaakte stalling ‘Aon de Stasie’ blijft gedurende de gehele bouw open en biedt plaats aan ruim 1.000 fietsen. Ook de stalling op het Stationsplein voor 600 fietsen zal tijdens de bouw grotendeels behouden blijven. Aan de oostzijde van het station (aan de Meerssenerweg) is de fietsenstalling eind 2015 al verdubbeld tot 600 plaatsen.

Verwijderen weesfietsen

Om extra plek vrij te maken worden de komende weken weesfietsen uit fietsenstallingen in de omgeving van het station verwijderd. De fietsen worden voorzien van een geel of blauw label. Als de fietsen met een geel label er na twee weken nog staan, dan worden ze verwijderd. Verwijderde fietsen kunnen worden opgehaald in het Fietsdepot aan de Sint Gerardusweg 39 te Maastricht, elke maandag tussen 13.00 en 17.00 uur. Verwijderde fietsen worden maximaal 13 weken opgeslagen.

Lees het persbericht voor meer informatie.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.