EN
> Home > Omwonenden > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Van noord naar zuid

De eindfase van het project komt in zicht. Bovenop het dek wordt bestrating aangebracht om de verkeerssituatie op het Stationsplein  te kunnen herstellen. Onder het dek wordt volop gewerkt aan de afwerking van de ondergrondse fietsenstalling.

De groene bouwomheining wordt vanaf medio september gefaseerd verwijderd. Eerst wordt de omheining verwijderd aan de noordzijde (rondom hotel l’Empereur). Eind oktober wordt de omheining verwijderd aan de zuidzijde (rondom hotel KABOOM). De omheining wordt vervangen door bouwhekken.

_G9A4037-

Planning oktober-december 2017

Bij werkzaamheden is er kans op vertragingen. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

  • September – start afwerking bovengronds en diverse werkzaamheden in de stalling
  • Medio september – medio oktober – verwijderen groene bouwomheining
  • Oktober – diverse werkzaamheden op en onder het dek
  • November – diverse werkzaamheden op het dek (aanbrengen bestrating)
  • Eind november – verwijderen Klimop uitkijktoren
  • Begin december – afwerking bovengronds

 

Werkzaamheden onder dek

In de fietsenstalling (onder het dek) wordt in de maand oktober nog gewerkt door TBI-ondernemingen Timmermans en Mobilis. Daarna dragen zij de ondergrondse fietsenstalling over aan gemeente en NS. De NS zal in de laatste maanden van het jaar de stalling verder inrichten en (digitale) systemen inregelen. Op 1 januari 2018 opent de stalling.

Werkzaamheden op dek

In oktober en november werken TBI-ondernemingen Timmermans en Mobilis aan het terugbrengen van de bestrating op het Stationsplein. Ook worden trottoirs aangepast en delen van de Spoorweglaan en de Parallelweg geasfalteerd. Deze werkzaamheden duren tot begin december.

Afwerking bovengronds – verwijderen bouwomheining en KlimOp uitkijktoren

Om de ruimte bovenop het dek te kunnen afwerken dient de groene bouwomheining gefaseerd te worden verwijderd. Medio september is de schutting rondom het noordelijk deel van de bouwkuip verwijderd. De schutting aan de zuidzijde; Stationsstraat (zijde DE) en Spoorweglaan (zijde Kaboom Hotel), zal eind oktober worden verwijderd. De schutting wordt vervangen door bouwhekken.

De KlimOp uitkijktoren in de middenberm van de Stationsstraat wordt verwijderd vanaf vrijdag 17 november. Het verwijderen van de toren duurt ongeveer een week.

In de fietsenstalling (onder het dek) worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er worden onder andere muren gemetseld en gestuukt, trappen geplaatst en op de vloer wordt coating aangebracht. Ook kozijnen, brandmeldinstallaties, verlichting en het ventilatiesysteem worden geplaatst.

Weersomstandigheden

Werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag hebben invloed op de werkzaamheden en kunnen de planning vertragen. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Hinder

De werkzaamheden worden tijdens reguliere werktijden uitgevoerd. Omwonenden en bedrijven moeten rekening houden met hinder. Er wordt gewerkt op werkdagen vanaf 9:00 uur. Woningen en voordeuren blijven altijd bereikbaar, óók voor hulpdiensten. Er worden verkeersregelaars ingezet. De aannemers proberen hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij de inzet van machines. Of door extra vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van grond en materieel.

Afvalinzameling

Bewoners kunnen hun gft-bak en/of restzak tijdens de werkzaamheden buiten de voetgangerszone aanbieden.

Bijzondere omstandigheden?

Als er sprake is van speciale aandachtspunten – bijvoorbeeld een verhuizing of leveranties – tijdens de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, kunt u contact opnemen met aannemer Timmermans-Mobilis via 043-850 7028.

Voetgangerszone en werkgebied Stationsstraat, Parallelweg en Spoorweglaan

Vanaf 23 mei 2016 tot 10 december 2017 is het niet meer toegestaan voor doorgaand verkeer om door delen van de Stationsstraat, Parallelweg en Spoorweglaan te rijden. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid van Wilhelminasingel en (brom)fietsers via Alexander Battalaan – Bourgognestraat. Het gebied wordt voetgangerszone en werkterrein. Dus ook (brom)fietsers moeten afstappen. Laden en lossen voor omliggende panden blijft mogelijk.

Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 10 december

Vanaf 10 december rijden de bussen weer via de Stationsstraat. Ook ander (auto)verkeer kan dan weer gewoon gebruik maken van de Spoorweglaan, Stationsstraat en Parallelweg. Rondom het station blijft een 30 km zone gehandhaafd.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.