EN
> Home > Plan > Bouwtechniek

Bouwtechniek

De bouw is opgeknipt in fases om bereikbaarheid van het station te garanderen en de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Als eerste worden de ondergrondse wanden van de stalling gemaakt. Die wanden houden grondwater tegen en zorgen voor stabiliteit.

CSM-wanden

Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde CSM (Cutter SoilMix)-wanden. Bij deze bouwmethode worden geluids- en trillingshinder tot een minimum beperkt. De wanden bestaan uit ‘panelen’ die om en om achter elkaar ondergronds worden gemaakt. Dat gebeurt door het mengen van de bodem met cement (SoilMix). Door het vermengen van een speciaal soort cement in de ondergrond worden de panelen gevormd. Bij het Stationsplein worden de wanden als eerste gemaakt, gevolgd door de Stationsstraat.

naamloos-9762

Bekijk de uitzending van ViaMaastricht waarin projectmanager Ron Hiel de bouwtechniek met CSM-wanden uitlegt.

Als de wanden zijn gemaakt start het ontgraven bij het Stationsplein. Tijdens het ontgraven van de bouwkuip worden stap voor stap stempels aangebracht om extra stabiliteit te bieden aan de wanden.

Na het ontgraven wordt onderwaterbeton in één keer aangebracht. Als het beton is uitgehard wordt het grondwater weggepompt. Daarna worden de binnenwanden en kolommen gerealiseerd en tot slot het dek erop gestort.

Tijdens de bouw

Tijdens de bouw blijven treinen en bussen gewoon rijden. Het station, winkels, hotels en restaurants blijven bereikbaar. Want zo’n 33.000 mensen lopen dagelijks over het station. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zal er overlast zijn zoals bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de bouwmethodiek, maximale hinder en werktijden.

Let op: Planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, Facebook en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.