EN
> Home > Plan > Ondergrondse fietsenstalling

Ondergrondse fietsenstalling

Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht. In universiteitsstad Maastricht is het fietsgebruik de afgelopen jaren fors toegenomen. Ongeveer 30 procent van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer wordt met de fiets gemaakt.

Ook rond het station zijn er meer fietsenstallingsplekken nodig. Daarom wordt er een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald. Timmermans – Mobilis bouwt de fietsenstalling in opdracht van de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, ProRail en NS.

Toename fietsgebruik

Het aantal Maaskruisende fietsbewegingen in Maastricht (gemeten tussen 07.00 uur en 10.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur) is gestegen van ongeveer 15.000 in 2006 naar 25.000 in 2013.

Kwaliteitsimpuls

De realisatie van de ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte om te verblijven. De ingang van de stalling komt te liggen in de middenberm van de Stationsstraat.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.