EN
website
offline
1 april
2018
> Home > Plan > Vooruitblik

Vooruitblik

– De ondergrondse fietsenstalling opent op 1 januari 2018 –

De bouw is in het voorjaar van 2016 gestart en zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Eind 2017 zal de stalling klaar zijn. Voor de start van de bouwwerkzaamheden zijn vanaf maart 2016 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Ook moest er plaats worden gemaakt voor de bouw. Daarvoor werden bomen gekapt, parkeerplaatsen en fietsenstallingen verwijderd of verplaatst en de omliggende ruimte anders ingedeeld.

Na de voorbereidende werkzaamheden (verleggen van kabels en leidingen en riolering) is het bouwterrein geschikt gemaakt voor de bouwwerkzaamheden. Het bouwterrein is afgezet met bouwhekken en er werden toegangshekken geplaatst. In de zomer zijn CSM-wanden en de groene bouwomheining geplaatst.

Daarna is gestart met het ontgraven van de bouwkuip. Er is bijna 15.000m3 grond ontgraven tot ongeveer 3,5 meter onder grondwaterniveau. Eind 2016 is de sliblaag van de bodem van de bouwkuip verwijderd door duikers. Na het verwijderen van de sliblaag zal voor de kerstperiode zo’n 2.400m3 onderwaterbeton worden gestort.

2017
  • Winter-voorjaar: afwerken ruwbouw (binnenwanden en kolommen), storten dek en afwerken ingang
  • Voorjaar-zomer: afwerken en terreininrichting op maaiveldniveau
  • Najaar-eind: ondergrondse fietsenstalling gereed

Let op: Planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, Facebook en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.