EN
website
offline
1 april
2018
> Home > Plan > Terugblik

Terugblik

Er zijn in de periode tot 2014 verschillende mogelijkheden onderzocht rondom fietsenstalling in het stationsgebied. Een ondergrondse stalling bleek de beste oplossing. Niet alleen biedt de stalling een oplossing voor de fietsproblematiek, ook zorgt het ondergronds bouwen van de stalling voor een kwaliteitsimpuls voor de stationsomgeving.

In 2014 heeft de gemeenteraad nut en noodzaak van de ondergrondse stalling onderschreven. In november is de raad akkoord gegaan met het eerste ontwerp en heeft de raad besloten de toegang te situeren in de Stationsstraat. Parallel daaraan in besloten om te onderzoeken of de Stationsstraat in de slipstream van de bouw van de fietsenstalling kan worden opgewaardeerd. Ideeën daartoe worden op dit moment uitgewerkt door ondernemers, buurtplatform, centrummanagement en de gemeente.

Om te komen tot dit besluit zijn alle formele inspraakprocedures gevolgd en een werkgroep bestaande uit o.a. buurtplatform, OIW, centrummanagement zijn bij alle stappen in het proces betrokken. Via verschillende kanalen is gecommuniceerd over het proces en omwonenden konden tijdens verschillende bijeenkomsten in de wijk hun inbreng kenbaar maken. Er zijn informatiemarkten geweest in augustus 2014 en juni 2015.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.