EN
> Home > Nieuws > Planning werkzaamheden in najaar

Planning werkzaamheden in najaar

Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling in volle gang. In het voorjaar zijn kabels, leidingen en riolering verlegd. Daarna zijn de CSM-wanden geplaatst en is de groene bouwomheining gezet rondom de bouwput.  Voor dit najaar ziet de planning er als volgt uit:

Voltooien groene bouwomheining – oktober

In oktober worden de ontbrekende delen van de groene bouwomheining geplaatst. Dan worden ook de laatste plantenbakken gezet. Rondom de bouwput worden ook nog enkele werkzaamheden uitgevoerd zoals het verplaatsen van lantaarnpalen en het verleggen van kabels. Ook verschuiven we nog een keer de voetgangersoversteek van de Stationsstraat naar de hoofdentree van het stationsgebouw.

Ontgraven en plaatsen stempels – oktober/november

Nu de CSM-wanden zijn geplaatst gaat de volgende fase van start. Op dit moment worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat de stempel kunnen worden geplaatst. Stempels zijn grote buizen die worden geplaatst ter versteviging van de bouwkuip. Zodra de stempels zijn geplaatst start het ontgraven. Er wordt gegraven tot onder grondwaterniveau, zo’n 6 meter diep. Het ontgraven start aan de zuidzijde in de Spoorweglaan en wordt gefaseerd via de westzijde (Stationsstraat) naar de noordzijde (Parallelweg) uitgevoerd. De vrijgekomen grond wordt zo veel mogelijk met vrachtwagens afgevoerd via de Parallelweg en Sint Antoniuslaan.

Storten beton – eind november/begin december

Na het ontgraven zal de onderwaterbetonvloer worden gestort. Het speciale onderwaterbeton dient in één keer te worden gestort. Dat betekent dat er een nacht wordt doorgewerkt en hiermee wordt op een nader te bepalen zondagavond gestart. Omwonenden ontvangen hierover meer detailinformatie.

Boren grondankers – december

Als het beton na circa 4 weken voldoende is uitgehard worden de stempels verwijderd. Als de stempels zijn verwijderd start het aanbrengen van de grondankers. De grondankers worden geboord in de bodem en zorgen voor stabiliteit van de fundering van de fietsenstalling.

Hinder voor omwonenden en bedrijven

Werkzaamheden worden grotendeels overdag uitgevoerd. Alleen het storten van onderwaterbeton zal ook gedurende een nacht zijn. De aannemers proberen hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Woningen en bedrijven blijven gewoon bereikbaar.

Planning

Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Ook het weer heeft invloed op de werkzaamheden. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.