EN
> Home > Projecten > Herinrichting Stationsomgeving

Herinrichting Stationsomgeving

Herinrichting Stationsomgeving

De afgelopen periode is samen met ondernemers en bewoners van Wyck en Sint Maartenspoort, centrummanagement, ondernemend Wijck, Stichting Behoud Leefkwaliteit Sint Maartenslaan e.o., provincie Limburg, Veolia/Arriva, NS en de Fietsersbond gesproken over de mogelijke herinrichting van de Stationsomgeving.

Bij de besluitvorming tot de bouw van de ondergrondse fietsenstalling is afgesproken dat de Stationsstraat en het Stationsplein worden heringericht. Dit bij voorkeur gelijktijdig met de bouw van de stalling zodat slechts een keer overlast ontstaat.

Tijdens de gesprekken met genoemde partijen bleek al snel dat een mogelijke verlegging van de route van de bus onderzocht moest worden. De route van de bus is namelijk sterk bepalend voor de herinrichtingsmogelijkheden van de Stationsstraat. Het verplaatsen van de bussen heeft uiteraard consequenties voor de omliggende straten (o.a. Sint Maartenslaan, Parallelweg, Spoorweglaan, Antoniuslaan). Deze consequenties en de daarvoor te nemen maatregelen (bijvoorbeeld herinrichting van deze straten) moeten ook in kaart worden gebracht. Het onderzoek neemt daardoor meer tijd in beslag.

Om toch ook al op korte termijn het verblijfsklimaat in de Stationsstraat en op het Stationsplein te verbeteren zijn er twee voorstellen. Deze voorstellen maken op de langere termijn geen zaken onmogelijk.

Een van de voorstellen is om (na de bouw van de stalling) het stadbusstation niet meer te laten terugkomen en alle bussen op het streekbusstation af te wikkelen. Tijdens de bouw van de fietsenstalling is dat ook al het geval. Bussen zullen na de bouw van de fietsenstalling (gereed eind 2017) wel weer door de Stationsstraat gaan rijden. Door het stadbusstation niet meer terug te bouwen kan een groter Stationsplein worden gemaakt. Dat komt ten goede aan het verblijfsklimaat op het Stationsplein.

Daarnaast kunnen de trottoirs in de Stationsstraat worden verbreed. Hiervoor zal de ruimte van de langsparkeerplaatsen worden gebruikt. De rijbaan blijft dan even breed. De situatie voor voetgangers verbetert, maar dat gaat ten koste van enkele parkeerplaatsen. Deze vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de zijstraten van de Stationsstraat.

De korte termijn voorstellen zijn in de Stadsronde van 29 november toegelicht. De meningen en opmerkingen van aanwezige burgers en raadsleden werden meegenomen in het vervolgtraject. In april waren twee infobijeenkomsten  en op 16 mei heeft een Stadsronde plaatsgevonden.

Op 6 juni is het raadsbesluit vastgesteld rondom de herinrichting van de Stationsomgeving. Het parkeren langszij en het parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat. Na de zomer zal de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren.

Klik hier om de presentatie van de Stadsronde van 29 november 2016 te downloaden.

Klik hier om het raadsbesluit van 6 juni 2017 te bekijken.

 

 

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.