EN
> Home > Nieuws > Slib verwijderen met Sludge Cylinder

Slib verwijderen met Sludge Cylinder

De werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling zijn in april gestart en verlopen volgens planning. Een belangrijke fase is in november afgerond, het ontgraven van ongeveer 15.000 m3 grond. Er is zo’n 3 m onder grondwaterniveau gegraven en voordat het onderwaterbeton kan worden gestort moet het slib op de bodem worden verwijderd. Uit onderzoek blijk dat er zo’n 20-30 cm slib op de bodem ligt (in totaal  ca. 750 m3).

Het verwijderen van slib wordt begin december uitgevoerd met een speciale installatie. Duikers spuiten onder water de CSM-wanden schoon (zodat het onderwaterbeton goed kan aanhechten tegen de CSM-wanden). Daarna zuigen de duikers met grote slangen slib weg met een pomp. Het zuigen van slib wordt uitgevoerd in evenwijdige lijnen haaks op de bouwput van zuid naar noord. Het is onmogelijk om alle slib te verwijderen. Er zal altijd een dunne sliblaag achterblijven. Er mag nog maximaal 3 cm slib achter blijven voor het storen van onderwaterbeton.

schermafbeelding-2016-12-02-om-15-26-39

Voor slibontwatering (slib van water scheiden) wordt een Sludge Cylinder gebruikt. Voor het eerst wordt deze techniek toegepast in Limburg door de firma Promeco. De Sludge Cylinger heeft een diameter van 10 m en daardoor ruimtebesparend. In de Cylinder blijft slib achter en het retourwater loopt door het plastic zeil in een goot, en via een leiding terug in de bouwput.

schermafbeelding-2016-12-02-om-15-26-18

Naast de Cylinder is een padi- container opgesteld (padi = Polymeeraanmaak en doseerunit). Deze container is voor het aanmaken en doseren van polymeer (flocculant). De hoeveelheid slib wordt gemeten in de container en vervolgens wordt de juiste hoeveelheid flocculant gedoseerd. De flocculant bindt de slibdeeltjes en helder water gaat via de Cylinder terug de bouwkuip in.

In de Cylinder blijft sliblaag achter. De sliblaag wordt met een knijperbak verwijderd en met vloeistofdichte vrachtwagens afgevoerd. Als het slib is verwijderd kan het onderwaterbeton medio december worden gestort. Er mag nog maximaal 3 cm slib aanwezig zijn voor het storen van onderwaterbeton.

naamloos-3943

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.