EN
> Home > Nieuws > Storten onderwaterbeton op 18 december

Storten onderwaterbeton op 18 december

Op dit moment wordt slib verwijderd uit de bouwkuip van de ondergrondse fietsenstalling bij het station. De sliblaag moet worden verwijderd voordat het onderwaterbeton kan worden aangebracht. Volgens huidige planning start het storten van het onderwaterbeton zondagmiddag 18 december a.s. De werkzaamheden starten op zondag om 17:00 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot uiterlijk maandag 17:00 uur.

Het speciale onderwaterbeton dient in één keer te worden gestort om scheuren en naden te voorkomen. Dat betekent dat er een nacht wordt doorgewerkt. Duikers controleren tijdens de stort of er geen oneffenheden ontstaan. Er wordt in totaal zo’n 2.400 m3 beton gestort. Gedurende de dag en nacht zullen vrachtwagens beton aanrijden. Het beton wordt gelost in een betonpomp. Er worden twee pompen ingezet in de bouwkuip. Via de pompen wordt het beton verdeeld over de bouwkuip.

Er worden verkeersregelaars ingezet om de vrachtwagens te begeleiden bij de bouwkuip. Op zondagmiddag om 17:00 uur start de aanvoer van beton via de Parallelweg. De route van de vrachtwagens gaat via Parallelweg (busstation) – Sint Antoniuslaan – Franciscus Romanusweg. Er worden in totaal zo’n 100 vrachten uitgevoerd via die route. Op maandagochtend rond 5:00 uur start de aanvoer van beton via de Spoorweglaan – Duitse Poort – Sphinxlunet. Via die route worden ook zo’n 100 vrachten uitgevoerd. Tot slot wordt op maandagochtend vanaf 9:00 uur beton aangevoerd via de Stationsstraat – Wilhelminasingel. Het gaat om zo’n 18 vrachten.

Tijdens de kerstperiode kan het onderwaterbeton uitharden. Begin volgend jaar worden de stempels verwijderd en de grondankers geboord.

 

 

 

 

 

Hinder voor omwonenden en bedrijven

Het storten van onderwaterbeton zal ook gedurende de nacht worden uitgevoerd. De aannemers proberen hinder tot een minimum te beperken, maar overlast is onvermijdelijk. Omwonenden en bedrijven dienen rekening te houden met extra vrachtverkeer door de Sint Antoniuslaan.

 

Hoe verder?

Tijdens de kerstperiode kan het onderwaterbeton uitharden. Begin volgend jaar worden de stempels verwijderd en de grondankers geboord.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.