EN
> Home > Nieuws > Voorbereidende werkzaamheden: bomenkap en grondradar

Voorbereidende werkzaamheden: bomenkap en grondradar

De voorbereidingen voor de bouw van de fietsenstalling onder het Stationsplein gaan van start. Om ruimte te maken voor de bouw worden er op 9 maart bomen gekapt. Bij de kap moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van de vogels, dat begint halverwege maart.

gronddetectie

Ook wordt er grondradaronderzoek gedaan (zie foto hierboven). Met grondradaronderzoek wordt de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond gecontroleerd. De radar brengt ook andere mogelijke obstakels in beeld die gevolgen kunnen hebben voor de bouw. Het onderzoek start op 9 maart en duurt zo’n 2 dagen.

Planning

De kapwerkzaamheden worden daarom uitgevoerd op woensdag 9 maart. Er moeten bomen worden gekapt langs de Parallelweg, Stationsstraat, Stationsplein en Spoorweglaan. Het kappen van de bomen duurt een dag. Er wordt gewerkt tussen 9:00 uur en 17:00 uur.

Hinder

Voor de veiligheid worden de parkeerplaatsen rondom de te kappen bomen een dag voor de werkzaamheden vanaf 18:00 uur afgezet. Bedrijven en omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door de inzet van kettingzagen en machines. Voetgangers, fietsers en autoverkeer kunnen meestal gewoon passeren, tenzij de veiligheid in het gedrang komt. Dan dient er rekening te worden gehouden met kortdurend oponthoud.

Nieuwe bomen

Als de bouw van de ondergrondse fietsenstalling is afgerond worden er nieuwe bomen geplant. Het soort en het aantal bomen worden later bepaald.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.