EN
> Home > Nieuws > Werkzaamheden in 2018

Werkzaamheden in 2018

In 2018 zal worden gestart met de herinrichting van de stationsomgeving. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar. Op 24 oktober heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en belangstellenden.

Raadsbesluit herinrichting stationsomgeving

In juni 2017 is het raadsbesluit vastgesteld rondom de herinrichting van de stationsomgeving (Stationsstraat tussen Stationsplein en Wilhelminasingel). Het parkeren langszij en het parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat. De schetsen hieronder geven de toekomstige situatie weer.

Impressie2_Stationsstraat

impressie_1Stationsplein

Impressie3_busstation

 

 

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.