EN
> Home > Nieuws > Werkzaamheden januari – februari 2017

Werkzaamheden januari – februari 2017

Tussen kerst en nieuwjaar moet het onderwaterbeton uitharden. De temperatuur is bepalend voor de uithardingstijd. In de week na kerst worden er metingen uitgevoerd om het beton te controleren. Als het beton voldoende is uitgehard, kunnen de stempels worden verwijderd. Naar verwachting start het verwijderen van stempels in de week van 2 januari.

Stempels

Stempels zijn de grote buizen die zijn geplaatst ter versteviging van de bouwkuip. Door de stempels kon de bouwkuip worden ontgraven. De fundering van onderwaterbeton zorgt voor voldoende stabiliteit en daardoor kan een groot deel van de stempels worden verwijderd.

Grondankers

Als de stempels zijn verwijderd start het aanbrengen van grondankers. De grondankers worden geboord in de bodem en zorgen voor stabiliteit van de fundering van de fietsenstalling. Eerst wordt het bouwterrein ingericht voor de grondankers. Er worden grout silo’s geplaatst binnen het bouwterrein bij de Parallelweg. Grout is een mengsel van cement en wordt gebruikt om de grondankers vast te zetten in de bodem.

grondankers

Wegpompen grondwater

Als alle 200 grondankers zijn geboord kan het grondwater worden weggepompt. Naar verwachting kan het grondwater eind februari worden weggepompt. Het wegpompen zal enkele dagen duren en worden uitgevoerd via het rioleringsstelsel.

Als het water is weggepompt kan de bouwkuip worden schoongemaakt en kunnen de volgende betonwerkzaamheden starten.

Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht.
Fietsenstalling-maastricht.nl is onderdeel van Gemeente Maastricht. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.